Akredytacja PCA

Wzorcowanie

Wzorcowanie - działanie, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.
PKN-ISO/IEC Guide 99:2010

Wykonywane wzorcowania

Laboratorium wykonuje wzorcowania przyrządów różnych typów i różnych producentów. Zakres wzorcowania obejmuje przyrządy do pomiaru i generacji wielkości elektrycznych:
 • mierniki napięcia i prądu (AC, DC) analogowe,
 • mierniki napięcia i prądu (AC, DC) cyfrowe,
 • multimetry,
 • kalibratory napięcia i prądu (AC, DC),
 • mierniki cęgowe,
 • oscyloskopy,
 • rezystory stałe,
 • rezystory regulowane,
 • mierniki rezystancji analogowe,
 • mierniki rezystancji cyfrowe,
oraz przyrządy do pomiaru i generacji czasu i częstotliwości:
 • mierniki i generatory okresu,
 • mierniki i generatory przedziału czasu,
 • oscyloskopy,
 • mierniki i generatory częstotliwości kwarcowe i bezkwarcowe,
 • mierniki częstotliwości analogowe i cyfrowe,
 • multimetry.


Cel wzorcowania

Celem wzorcowania jest określenie kondycji metrologicznej wzorcowanego przyrządu, określającej jego przydatność do wykonywania pomiarów, w tym również przekazywania jednostki miary, lub poświadczenie, że wzorcowany przyrząd spełnia określone wymagania metrologiczne przy czym wynik wzorcowania poświadczany jest w świadectwie wzorcowania.

Zapewniamy odniesienie wartości wielkości mierzonych do wzorców Głównego Urzędu Miar oraz akredytowanych laboratoriów krajowych i zagranicznych.Zakres wzorcowańZamawianie badań bezp.