Akredytacja PCA

Badania kompatybilności elektromagnetycznej
Badania EMC

EMC - Electromagnetic Compatibility - Kompatybilność elektromagnetyczna, czyli nie zaburzaj i bądź odporny na zaburzeni w środowisku, w którym pracujesz.

Wykonywane badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Laboratorium wykonuje badania EMC, których celem jest spełnienie wymagań zasadniczych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (badania odporności na zaburzenia ciągłe i przejściowe oraz pomiar emisyjności zaburzeń radioelektrycznych).

Powyższe badania EMC są wykonywane dla wyrobów:
  • medycznych elektrycznych i elektronicznych,
  • medycznych systemów elektrycznych,
  • powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i elektronicznych,
  • informatycznych elektrycznych i elektronicznych,
  • środowiska mieszkalnego, handlowego i lekko przemysłowego,
  • środowiska przemysłowego,
  • pozostałych, których wielkości probiercze mogą być osiagnięte przez posiadane wyposażenie pomiarowe.

Cel badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Celem badań jest potwierdzenie zgodności z odpowiednimi dyrektywami unijnymi i normami zharmonizowanymi. Pozytywne wyniki tych badań stanowią podstawę do wystawienia deklaracji zgodności i oznaczenia wyrobu znakiem CE dopuszczającym do obrotu na terenie EU.

Wydawane sprawozdania z badań posiadają znak ILAC-MRA, co oznacza, że są uznawane w Europie i świecie.Zakres badań EMCJakość wyników