Akredytacja PCA

Personel Laboratorium

Informacje ogólne

Laboratorium posiada personel kierowniczy, w skład którego wchodzą Kierownik Laboratorium pełniący również funkcję Kierownika Technicznego i Kierownika ds. Jakości oraz jego Zastępca pełniący funkcję Kierownika Laboratorium, Kierownika Technicznego i Kierownika ds. Jakości w czasie jego nieobecności.

Cały personel Laboratorium posiada doświadczenie z zakresu pomiarów wielkości elektrycznych i innych wielkości fizycznych, oraz doświadczenie dotyczące konstrukcji, badań, eksploatacji wyrobów pomiarowych, medycznych i automatyki zdobyte na stanowiskach konstrukcyjnych w przemyśle i ośrodkach badawczo rozwojowych. Zdobyte wykształcenie, posiadane umiejętności i doświadczenie dotyczące zagadnień metrologii, konstrukcji i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych w tym medycznych gwarantują wysoką jakość wykonywanej pracy. Doskonalenie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności odbywa się poprzez odbywane szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, samokształcenie i organizowane warsztaty.


Skład kadry kierowniczej

  • mgr inż. Lech Chodyński   Kierownik Laboratorium
  • mgr inż. Mirosław Karaś   Z-ca Kierownika LaboratoriumSystem ZarządzaniaInformacje o nas