Akredytacja PCA

Polityka jakości Laboratorium

Kierownictwo Laboratorium potwierdza pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania.

Kierownictwo Laboratorium zobowiązuje się do:

 • Dobrej praktyki profesjonalnej oraz jakości badań i wzorcowań w usługach świadczonych klientom.
 • Wykonywania badań i wzorcowań terminowo w sposób niezależny, rzetelnie, obiektywnie zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klienta, zapewniając, że ustalone cechy i wartości w procesie badań i wzorcowań będą mu przynosiły korzyści.
 • Zachowania zgodności z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Do doskonalenia systemu zarządzania.
 • Zapoznania personelu z dokumentacją dotyczącą jakości i zobowiązania go do stosowania w swojej pracy obowiązującej polityki i procedur.
 • Stosowania zasady poufności.
 • Dbałości o mienie klienta.
 • Prowadzenia nadzoru wyposażenia zapewniającego, że stosowane wyposażenie jest sprawne i wymagane cechy metrologiczne są spełnione.
 • Zaopatrywania się u sprawdzonych dostawców wyrobów i usług.
 • Podzlecania badań i wzorcowań tylko kompetentnym laboratoriom.
 • Wypełniania zadań polityki ochrony środowiska.
 • Stosowania w kontaktach z klientem zasady dobrych obyczajów.
 • Realizacji celów systemu zarządzania.
 • Zapewnienia, że integralność systemu zarządzania będzie utrzymywana podczas planowania i wdrażania zmian w systemie zarządzania.