Akredytacja PCA

Zakres badań kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC)

Badania odporności

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) i zaburzenia przejściowe oraz badanie odporności na zaburzenia o częstotliwości radiowej (EMS).

Rodzaj badaniaNorma
Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne (ESD)PN-EN 61000-4-2
Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych (BURST)PN-EN 61000-4-4
Badanie odporności na udary (SURGE)PN-EN 61000-4-5
Badanie odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia (PQT)PN-EN 61000-4-11
Badanie odporności na pole magnetyczne o częstotliwości sieci (POWERM)PN-EN 61000-4-8
Badanie odporności na impulsowe pole magnetyczne (PULSEM)PN-EN 61000-4-9
Badanie odporności na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowejPN-EN 61000-4-6
Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej (badanie w komorze bezodbiciowej o 3 m odległości pomiarowej)PN-EN 61000-4-3Badania emisji

Badanie emisji w zakresie częstotliwości radiowej (EMI) oraz badanie emisji w publicznych sieciach zasilających.

Rodzaj badaniaNorma
Pomiar poziomu napięć zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych o częstotliwości radiowej na przewodach sieci zasilaniaPN-EN 55011,
EN 55022
Pomiar poziomu natężenia pola zaburzeń elektromagnetycznych promieniowanych o częstotliwości radiowej (badanie w komorze bezodbiciowej o 3 m odległości pomiarowej)PN-EN 55011,
EN 55022
Pomiar emisji harmonicznych prądu sprzętu elektrycznego i elektronicznegoPN-EN 61000-3-2
Pomiar wahań napięcia i migotania światła sprzętu elektrycznego i elektronicznegoPN-EN 61000-3-3
Badania EMC - odpornośćBadania EMC