Akredytacja PCA

Spójność pomiarowa

Postawnowienia ogólne

Laboratorium zapewnia spoójność pomiarową z wzorcami odniesienia Głownego Urzędu Miar (GUM) i akredytowanych laboratoriów krajowych i zagranicznych. Nepewności pomiarów są wyzanczane przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95% w przyjętych warunkach odniesienia. Wyniki wzorcowania zawierają wielkości wyznaczonych błedów podstawowych oraz niepewności ich uzyskania.


Spójność pomiarowa

Wyposażenie używane do badań oraz wzorcowań (mierniki kontrolne i użytkowe) podlegają wzorcowaniu przed oddaniem do użytkowania dla zapewnienia powiązania z Międzynaraodowym Układem Jednostek Miar SI. Nadzór nad wyposażeniem jest prowadzony w oparciu o wewnętrzne procedury Laboratorium. Zapisy dotyczące wykonywanego nadzoru są dokonywane w kartotekach wyposażenia.

Wzorcowanie jest wykonywane przez wytypowane akredytowane laboratoria, GUM oraz laboratoria czołowych producentów sprzętu pomiarowego. Warunkiem uznania świadectw producentów jest posiadanie przez nich akredytacji na zgodność z międzynarodową norma EN ISO/IEC 17025 oraz świadectwo musi być opatrzone znakiem akredytacji laboratorium akredytowanego w odniesieniu do przytoczonej normy.


Szacowanie niepewności

Laboratorium stosuje wytyczne dokumentu EA-4/02 M:2013 przy wyzanczaniu niepewności pomiaru oraz zdolności pomiarowej (CMC) dla stosowanej metody wzorcowania. Do obliczenia niepewności wzorcowania i CMC stosowane są metody statystyczne. Niepewność wzorcowania przedstawiana jest w świadectwach wzorcowania, zgodnie z zaleceniami dokumentu EA-4/02 M:2013, w postaci niepewności rozszerzonej przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 95%.

Każda instrukcja wzorcowania opracowana i stosowana w Laboratorium posiada punkt dotyczący szacowania niepewności pomiaru oraz załącznik dotyczacy wyzanczania CMC wraz z obliczeniami dla zastosowanej metody wzorcowania.Zamawianie wzorcowańZakres wzorcowań