Akredytacja PCA

Usługi / oferta

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) potwierdzającą spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zakres akredytacji obejmuje

 • Badania kompatybilności elektromagnetycznej EMC
  Laboratorium Badawcze akredytacja nr AB 1604
  więcej >>
 • Badania bezpieczeństwa użytkowania i funkcjonowania zasadniczego
  Laboratorium Badawcze akredytacja nr AB 1604
  więcej >>
 • Wzorcowanie przyrządów do pomiaru czasu i częstotliwości oraz wzorcowanie przyrządów wielkości elektrycznych
  Laboratorium Wzorcujące akredytacja nr AP 161
  więcej >>
Wydawane sprawozdania i świadectwa posiadają znak ILAC-MRA i są uznawane w Europie i świecie.


Badania spoza zakresu akredytacji

 • Badania urządzeń spirometrycznych (przepływomierze szczytowych wartości przepływu oddechowego dla oceny funkcji oddechowych przy naturalnym oddechu oraz spirometry przeznaczone do oceny funkcji oddechowych u ludzi)
 • Badania EMC (pomiar emisji harmonicznych prądu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pomiar wahań napięcia i migotania światła sprzętu elektrycznego i elektronicznego)
 • Badania inżynierii użyteczności urządzeń medycznych (medyczne urządzenia elektryczne i medyczne systemy elektryczne)