Akredytacja PCA

CELAMED
Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej

O nas ...

Centralne Laboratorium Aparatury Medycznej CELAMED zwane dalej Laboratorium zajmuje się działalnością pomiarowo - badawczą w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego, funkcjonowania zasadniczego i kompatybilności elektromagnetycznej medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych. Doświadczenie Laboratorium w zakresie badań medycznych i niemedycznych urządzeń elektrycznych sięga 30 lat.
więcej >>

Badania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Laboratorium wykonuje badania EMC, których celem jest spełnienie wymagań zasadniczych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (badania odporności na zaburzenia ciągłe i przejściowe oraz pomiar emisyjności zaburzeń radioelektrycznych).
więcej >>

Badania bezpieczeństwa i funkcjonowania zasadniczego

Prowadzone przez Laboratorium badania dotyczą sprawdzenia zgodności wyrobów z dyrektywami unijnymi. Są to badania, których celem jest spełnienie wymagań zasadniczych w zakresie bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zadaniczego.
więcej >>

Wzorcowania

Laboratorium wykonuje wzorcowania urządzeń w dziedzinie wielkości elektrycznych (prąd, napięcie DC, AC, rezystancja) oraz w dziedzinie czasu i częstotliwości. Wzorcowanie obejmuje m.in. generatory i kalibratory napięć i prądów DC i AC, rezystory stałe i regulowane, mierniki napięć, prądów DC i AC, mierniki rezystancji, multimetry i oscyloskopy oraz generatory czasu i częstotliwości, mierniki czasu i częstotliwości.
więcej >>