Akredytacja PCA

Charakterystyka badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Odporność

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) i zaburzenia przejściowe

Badanie odporności na zaburzenia przejściowe wykonywane są przy użyciu przyrządów firmy Schaffner: generatora typ Best emc, anteny ramowej kwadratowej o boku 1 m, generatora ESD.
 • ESD - wyładowania elektrostatyczne.
  Metoda badań, pomiarów i parametry narażeń według wymagań PN-EN 61000-4-2.
  Parametry narażeń:
  Napięcia impulsu probierczego dla wyładowań kontaktowych:0,2 kV do 9,0 kV
  Napięcia impulsu probierczego dla wyładowań w powietrzu:0,2 kV do 16,5 kV
  Dokładność napięć probierczych:±5%

 • BURST - serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.
  Metoda badań, pomiarów i parametry narażeń według wymagań PN-EN 61000-4-4.
  Parametry narażeń:
  Napięcie impulsu probierczego:0,2kV do 4,4kV (na obciążeniu 1kΩ)
  0,1kV do 2,2kV (na obciążeniu 50Ω)
  Dokładność napięć probierczych:±10%
  Częstotliwość impulsów Burst:1 kHz do 100 kHz
  Liczba impulsów w Burst:1 do 75
  Okres Burst:100 ms do 99 s
  Sprzężenie wewnętrzne:L, N, PE, L-N, L-PE, N-PE, L-N-PE
  Sprzężenie zewnętrzne:BNC dla podłączenia klamry pojemnościowej
  Przesunięcie fazowe względem sieci:0º do 359º krok 1º

 • SURGE - udar napieciowy.
  Metoda badań, pomiarów i parametry narażeń według wymagań PN-EN 61000-4-5.
  Parametry narażeń:
  Napięcie impulsu probierczego:0,2kV do 4,4kV (bez obciążenia)
  Dokładność napięć probierczych:±10%
  Prąd zwarciowy:0,1kA do 2,2kA
  Rezystancja wyjściowa:2Ω/12Ω ±20%
  Polaryzacja:dodatnia / ujemna
  Sprzężenie wewnętrzne:L, N, L-N, L-PE, N-PE, L-N-PE (symetryczne / asymetryczne)
  Sprzężenie zewnętrzne:gniazda bananowe dla podłączenia zewnętrznych linii
  Przesunięcie fazowe względem sieci:0º do 359º krok 1º

 • PQT - zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia.
  Metoda badań, pomiarów i parametry narażeń według wymagań PN-EN 61000-4-11.
  Parametry narażeń:
  Napięcie probiercze AC (% napięcia zasilania):0%, 40%, 70%, 100%
  Dokładność napięcia probierczego:±5%
  Zmiana napięcia probierczego wywołana zmianą obciążenia na wyjściu generatora:100% napięcia probierczego, od 0 do 16A, <5%
  70% napięcia probierczego, od 0 do 23A, <7%
  40% napięcia probierczego, od 0 do 40 A,<10%
  Przesunięcie fazowe ustawiane:0º do 359º krok 1º
  Czas trwania:0,5 do 250 okresów sieci, krok 0,5
  Czas przerwy:10 s do 600 s

 • POWERM - pole magnetyczne o częstotliwości sieci.
  Metoda badań, pomiarów i parametry narażeń według wymagań PN-EN 61000-4-8.
  Parametry narażeń:
  Natężenie pola magnetycznego:0,1 A/m do 40 A/m, dokładność ustawienia 0,1 A/m
  Częstotliwość:50/60 Hz
  Odchylenia natężenia pola:±3 dB
  Cewka indukcyjna:kwadrat 1 m x 1 m
  Wielkość obiektu badanego:0,6 m x 0,6 m x 0,5 m

 • PULSEM - elektroenergetyczne impulsowe pole magnetyczne.
  Metoda badań, pomiarów i parametry narażeń według wymagań PN-EN 61000-4-9.
  Parametry narażeń:
  Natężenie pola magnetycznego:100 A/m do 2200 A/m, dokładność ustawienia 5 A/m
  Częstotliwość:50/60 Hz
  Odchylenia natężenia pola:±3 dB
  Cewka indukcyjna:kwadrat 1 m x 1 m
  Wielkość obiektu badanego:0,6 m x 0,6 m x 0,5 mBadanie odporności na zaburzenia o częstotliwości radiowej (EMS)

Posiadane przez nas wyposażenie umożliwia wytwarzanie natężenia pola elektrycznego do 10 V/m w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 3,0 GHz.
 • Promianiowane - zaburzenia promieniowane generowane przez pola o częstotliwości radiowej.
  Metoda badań i pomiarów PN-EN 61000-4-3.
  Parametry narażeń:
  Zakres częstotliwości:80 MHz do 2,5 GHz (80 MHz do 3,0 GHz)
  Pole elektryczne:1 V/m do 10 V/m
  Głębokość modulacji:80% (0% do 100%)
  Częstotliwość modulacji:od 1 Hz do 1 kHz (0 Hz do 5 MHz)

 • Przewodzone - zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o częstotliwości radiowej.
  Metoda badań i pomiarów PN-EN 61000-4-6.
  Parametry narażeń:
  Zakres częstotliwości:150 kHz do 80 MHz (10 kHz do 230 MHz)
  Poziom narażeń:1 V do 10 V
  Głębokość modulacji:80% (0% do 100%)
  Częstotliwość modulacji:od 1 Hz do 1 kHz (0 Hz do 5 MHz)
Badania EMC - emisjaZakres badań EMC