Akredytacja PCA

Charakterystyka badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
Emisja

Badanie emisji w zakresie częstotliwości radiowej (EMI)

Badania dotyczące pomiaru natężenia pola zaburzeń elektromagnetycznych i napięć zaburzeń elektromagnetycznych wykonywane są w komorze semi-bezodbiciowej. Komora posiada odległość pomiarową 3 m i została wyposażona w maszt antenowy umożliwiający zmianę wysokości anteny od 1 m do 4 m, stół obrotowy o średnicy 2 m i nośności do 500 kg.
 • Emisja Przewodzona.
  Metoda badań i pomiarów PN-EN 55011, EN 55022, PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-6-4. Pomiar siecią sztuczną typu V, urządzenia 1-fazowe / 16A.
  Parametry pomiaru:
  Zakres częstotliwości:150 kHz do 30 MHz (9 kHz do 30 MHz)

 • Emisja Promieniowana.
  Metoda badań i pomiarów PN-EN 55011, EN 55022, PN-EN 61000-6-3, PN-EN 61000-6-4.
  Parametry pomiaru:
  Zakres częstotliwości:30 MHz do 1 GHz (1 GHz do 6 GHz)


Badanie emisji w publicznych sieciach zasilających

Pomiar analizatorem harmonicznych, wahań napięcia i migotania światła DPA 500N, zasilanie źródłem napięcia przemiennego 3 kVA ASC 500N3.
 • Emisja Harmonicznych.
  Metoda badań i pomiarów PN-EN 61000-3-2.
  Parametry pomiaru:
  Napięcie zasilania:0 V ÷ 300 V
  Częstotliwość:50/60 Hz (10 ÷ 80 Hz)
  Maksymalny prąd fazowy:16 A urządzenia 1 fazowe

 • Wahania napięcia i migotania światła.
  Metoda badań i pomiarów PN-EN 61000-3-3.
  Parametry pomiaru:
  Napięcie zasilania:0 V ÷ 300 V
  Częstotliwość:50/60 Hz (10 ÷ 80 Hz)
  Maksymalny prąd fazowy:16 A urządzenia 1 fazoweZamawianie badań EMCBadania EMC - odporność